Lilypie Third Birthday tickers مامان - آریاننویسنده : نازنین ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٠

سلام

گل پسر من امروز بعد از ظهر گفت ماما و من به آرزوم رسیدم

داشتم با تلفن صحبت می کردم که دیدم می گه ماما ماما فکر کردم اشتباه می کنم اما دوستم هم از پشت تلفن شنید و گفت داره صدات می کنه راستش در این مورد عقده ای شده بودم

مامانی دوست دارم